تبلیغات
ღ♥♥♥❤❤ღعشق و پایان عشقღ❤❤♥♥♥ღ - پسرك پیانیست...!

ღ♥♥♥❤❤ღعشق و پایان عشقღ❤❤♥♥♥ღ

پسرك پیانیست...!

چشماشو بست و مثل هرشب انگشتاشو کشید رو دکمه های پیانو صدای موسیقی فضای کوچیک کافی شاپ رو پرکرد روحش باصدای آروم و دلنواز

موسیقی که خودش خلق می کرد اوج میگرفت مثه یه آدم عاشق همه وجودش توی نت های موسیقی خلاصه می شد هیچ کس اونو نمی دید همه همه آدمایی که می

اومدن و می رفتن همه آدمایی که جفت جفت دورمیز مینشستن و باهم راز و نیاز می کردن فقط براشون شنیدن یه موسیقی مهم بود،ازسکوت خوششون

نمیومد اونم می زد،غمناک می زد ،شادمی زد،واسه دلش می زد،واسه دلشون می زد،چشمش بسته بود و می زد،صدای موسیقی براش مثه یه دریا بود،بدون انتها وسیع و

آروم یه لحظه چشاشو باز کرد و در اولین نگاه لحظه نگاهش بانگاه یه دختر تلاقی کرد،یه دختر بایه مانتوی سفید که درست روبروش کنارمیزنشسته....Avazak.ir Line7 تصاویر جداکننده متن (1)

چشماشو بست و مثل هرشب انگشتاشو کشید رو دکمه های پیانو صدای موسیقی فضای کوچیک کافی شاپ رو پرکرد روحش


باصدای آروم و دلنواز موسیقی که خودش خلق می کرد اوج میگرفت مثه یه آدم عاشق همه وجودش توی نت های موسیقی خلاصه می


شد هیچ کس اونو نمی دید همه همه آدمایی که می اومدن و می رفتن همه آدمایی که جفت جفت دورمیز مینشستن و باهم راز و نیاز می


کردن فقط براشون شنیدن یه موسیقی مهم بود،ازسکوت خوششون نمیومد اونم می زد،غمناک می زد ،شادمی زد،واسه دلش می زد،واسه


دلشون می زد،چشمش بسته بود و می زد،صدای موسیقی براش مثه یه دریا بود،بدون انتها وسیع و آروم یه لحظه چشاشو باز کرد و در


اولین نگاه لحظه نگاهش بانگاه یه دختر تلاقی کرد،یه دختر بایه مانتوی سفید که درست روبروش کنارمیزنشسته بود،تنهانبود بایه


پسرباموهای بلند وقد کشیده،چشماشو از نگاه دختر دزدید وکشید روی دکمه های پیانو،احساس کرد همه چیش به هم ریخته ،دختر


داشت می خندید و با پسری که روبروش نشسته بود حرف می زد ،سعی کرد به خودش مسلط باشه یه ملودی شاد رو انتخاب کردوشروع


کرد به زدن نمی تونست چشاشو ببنده هرچندلحظه به صورت و چشای دختر نگاه می کرد سعی کرد قشنگ ترین اجراشو داشته باشه


فقط برای اون دختر غرق صحبت بود و مدام می خندید و اون داشت قشنگ ترین آهنگی رو که یاد داشت برای اون


میزد یه لحظه چشاشو بست و سعی کرد دوباره خودش باشه ولی نتونست چشاشو که باز کرد دختر نبود یه لحظه مکث کرد واز جاش بلند


شد و دور و برو نگاه کرد ولی اثری از دختر نبود،نشست غمگین ترین آهنگ رو که یاد داشت کشید رو دکمه های پیانو چشماشو


بست و سعی کرد همه چیزو فراموش کنه،شب بعدهمون ساعت وقتی که داشت جای خالی دختر رو نگاه می کرد دوباره اونو دید


باهمون مانتوی سفید باهمون پسر هر دوشون نشستن پشت همون میز و مثل شب قبل باهم گفتن و خندیدن و اون


برای دختر قشنگ ترین آهنگشو مثل شب قبل باتموم وجود زد احساس می کرد چقدر موسیقی با وجود اون دختر براش لذت


بخشه و چقدرآرامش بخشه،اون هیچ چی نمی خواست فقط دوس داشت برای گوشا اون دختر انگشتای کشیده شو رو پیانو بکشه


دیگه نمی تونست چشماشو ببنده به دختره نگاه می کرد و با تموم احساسش فضای کافی شاپ با صدای موسیقی پرمی کرد شب های


متوالی همین طورگذشت هرروز سعی می کرد یه ملودی تازه یاد بگیره و شب اونو برای اون بزنه ولی دختر هیچ وقت حتی بهش


نگاه هم نمی کرد ولی این براش مهم نبود و از شادی دخترلذت می برد و بدترین شباش شبای نیومدن اون بود اصلا شوقی برای


زدن نداشت و فقط بدون انگیزه انگشتاشو روی دکمه ها فشارمی داد و توی خودش فرو می رفت سه شب بود که اون نیومده


بود سه شب تلخ و سرد و شب چهارم که دختر با همون پسر اومد احساس کرد دوباره زنده شده دوباره نت های موسیقی از


دلش به نوک انگشتاش پرمی کشید و صدای موسیقی با قطره های اشکش مخلوط می شد اونشب دختر غمگین بود پسر با صدای بلند حرف می زد و دختر آروم اشک می ریخت .سعی کرد یه موسیقی آروم بزنه دل توی دلش نبود دوست داشت از جاش بلند شه و با


انگشتاش اشکای دخترو از صورتش پاک کنه ولی تموم این نیازشو توی موسیقی که می زد خلاصه می کرد،نمی تونست گریه دختررو ببینه


چشماشو بست و غمگین ترین آهنگشو به خاطر اشک های دخترنواخت،همه چیشو از دست داده بود، زندگیش و فکرش و ذکرش


تو چشمای دختری که نمی شناخت خلاصه شده بود یه جور بغض بسته سخت یه نوع احساسی که نمی شناخت یه حس زیر پوستی داغ


تنشو سوزوند قرار نبود که عاشق بشه عاشق کسی که نمی شناخت ولی شده بود بدجورم شده بود احساس گناه می کرد ولی چاره ای هم


نداشت هرشب مثل شب قبل مثل شب اول فقط برای اون می زد،یک ماه ازش بی خبر بود یک ماه که براش یک سال


گذشت هیچی بدون اون براش معنی نداشت چشماشو روی همون میز و صندلی همیشه خالی دنبال نگاه دختر می گشت و صدای


موسیقی بدون اون براش عذاب آور بود ،ضعیف شده بود با پوست صورت کشیده و چشمای گود افتاده آرزوش فقط یه بار


دیگه دیدن اون دختربود یه بارنه برای همیشه اون شب بعد از یه ماه وقتی که داشت بازم باچشمای بسته و نمناکش با


انگشتاش به پیانو جون می داد دختر با همون پسراز دراومد نتونست از جاش بلند نشه بلند شد و لبخندی از عمق دلش نشست


روی لباش بغضش داشت می شکست و تموم سعیشو می کرد که خودشو نگه داره دلش می خواست داد بزنه تو کجایی آخه، دوباره


نشست و سعی کرد توی سلولای به هم ریخته مغزش نت های شاد و پر انرژی رو جمع کنه و فقط برای ورود اون وبرای خود


اون بزنه و شروع کرد،دخترو پسر همون جای همیشگی نشستن و دختر مثل همیشه حتی یه نگاه خشک و خالی هم بهش نکرد نگاهش از


صورت دخترلغزید روی انگشتای اون و درخشش یک حلقه زرد چشمشو زد یه لحظه انگشتاش بی حرکت موند و دلش از تو سینه اش


لغزید پایین چند لحظه سکوت توجه همه رو به اون جلب کرد و خودشو زیرنگاه سنگین آدمای دور و برش حس کرد،سعی کرد دوباره


تمرکز کنه و دوباره انگشتاشو به حرکت انداخت سرشو که آورد بالا نگاهش با نگاه دختر تلافی کرد،ببخشید اگه میشه یه آهنگ شاد


بزنید به خاطر ازدواج من و مهدی امکان داره؟صداش درنمی اومد آب دهنشو قورت داد و تموم انرژیشو مصرف کرد تا


بگه:حتما،یه نفس عمیق کشید و شادترین آهنگی رو که یاد داشت با تموم وجودش فقط برای اون مثل همیشه فقط برای اون زد


اما هیچکس اونشب لابه لای اون موسیقی شاد نتونست اشک های گرم اونو که از زیر پلک هاش دونه دونه می چکید ببینه پلک


هایی که با خودش عهد بست برای همیشه بسته نگهشون داره، دختر می خندید، پسر می خنیدید ،و یک نفرکه هیچکس اونو نمی دید


آروم و بی صدا پشت نت های شاد موسیقی بغض شکسته شو توی سینه رها می کرد...!!!

+ نوشته شده در چهارشنبه 8 خرداد 1392 ساعت 18:41 توسط سیاوش | نظرات()